TUANA-YAPI

KURUMSAL

FİRMA PROFİLİ
TUANA-YAPI

FİRMA PROFİLİ

Dünya standartlarında, kaliteli ve modern yapılar inşaa etme misyonuyla kurulan Tuana Yapı bu misyona uygun olarak projeler geliştirmeye devam etmektedir.

Halil İbrahim ŞENER ve Av.Veysel Karani ERDOĞAN ortaklığında faaliyet gösteren Tuana Yapı; günümüzde lüks konut projeleri denildiğinde ilk akla gelen firmalardan biri olma yolunda ilerlemektedir.


Tuana Yapı teknolojiye yatırım yaparak, inşaat sektörü için geliştirilen en son teknolojileri projelerine yansıtmaktadır.


Teknoloji ve tasarımın uyum içinde harmanlandığı Tuana Yapı; inşaat sektöründe standartları yükseltme ve yaptığı her projede bir adım daha ileri gitme prensibini benimsemiştir.


Kaliteli üretimiyle inşaat sektörünün önemli bir aktörü haline gelmeyi ilke edinen Tuana Yapı gelecekte de değerlerinden ödün vermeyerek dünya standartlarında projeler üretmeye ve Türk inşaat sektörüne büyük katkılar sunmaya devam edecektir.


TUANA-YAPI

KALİTE YÖNETİMİ

Sizlere her zaman en iyiyi sunabilmek için çalışıyoruz.


Standartlar ve Yönetmelikler

Sektördeki standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, iş tekniklerine ve yönetmeliklere uymak.

İstikrarlı Arge

İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini bir araya toplayarak, tüm projelerimize uygulamak.

Müşteri İhtiyaç ve Beklentileri

Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak.

İş Güvenlik Yönetmelikleri

En değerli iç kaynağı olan çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak.

Eğitim Hizmetleri

Eğitimli insan kalitesine önem vererek, çalışanlarına her seviyede gerekli eğitimi sunmak.

Sorumluluk

Yatırımlarınızı kendi yatırımlarımız gibi benimser ve kendimizi sorumlu hissederiz.

Çalışkanlık

Kendi alanımızda dünya standartlarında hizmet sağlayabilmek için çalışırız.

İtina

Hiçbir detayın gözden kaçmadığından emin oluruz.

Kaliteli Yaşam Sürme

Aileleri doğal hayat ve teknoloji ile birlikte konumlandırmasından ortaya çıkan "Kaliteli Yaşam Sürme" olgusunu, projelendirdiği ve inşaa ettiği yapıların başlangıç ve temel noktası olarak görmek.


DEĞERLERİMİZ

Güvenmek ve Güvenilir Olmak

Şirketimiz güven kazanmayı tüm diğer kazançların üstünde tutar. Bizce sürdürülebilir başarının en temel öğesi ve kurum kültürümüzün en önemli değeri; çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin ve toplumun bize olan güvenidir. Aynı şekilde TUANA YAPI, her kademedeki çalışanının kurum adına ve bireysel olarak etik kurallara ve hukuka uygun hareket etmesini şart koşar.

Çevreye Duyarlılık

TUANA YAPI olarak yürüttüğümüz tüm projelerde, buna bağlı ve bundan bağımsız tüm faaliyetlerimizde çevreye ve topluma saygı ön planda gelir. Her türlü aktivitemizin çevre üzerindeki etkilerini maksimum şekilde gözlemler ve oluşabilecek negatif etkileri minimize etmek için gerekli önlemleri alma sorumluluğunu kabul ederiz.

Bireye ve Topluma Saygı

İş süreçlerimizin her aşamasında çalışanlarımızın, pay sahiplerimizin, iş ortaklarımızın, müşterilerimizin, beklentilerine ve ihtiyaçlarına değer verir, inanç ve görüşlerine saygı duyarız.
TUANA-YAPI